§ 9 Reklamacje

9.1.              Wszelkie reklamacje związane z Umową Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest przesłać na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy.

9.2.              Reklamacja musi mieć formę pisemną.

9.3.              Pożyczkodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnej reklamacji. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Pożyczkodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach odmowy.

Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

Komentarze

Oparte na technologii Zendesk