§ 5 Przedłużenie okresu Pożyczki

5.1.              Okres pożyczki może zostać przedłużony na żądanie Pożyczkobiorcy o 7, 15 lub 30 dni. Zapis ten nie obowiązuje w przypadku pożyczek z rozłożonym okresem spłaty (w więcej niż jednej racie).

5.2.              Wniosek o przedłużenie okresu spłaty pożyczki spłacanej w jednej racie może być składany wielokrotnie.

5.3.              Pożyczkobiorca może wnioskować o przedłużenie przekazując opłatę za przedłużenie na rachunek bankowy Pożyczkodawcy przed przedłużeniem. Jedynie opłaty za przedłużenie, które wpłyną na rachunek bankowy Pożyczkodawcy przed upływem terminu pożyczki uprawniają Pożyczkobiorcę do przedłużenia jej terminu.

(a)     Treść tytułu przekazu bankowego musi mieć następującą formę:
Przedłużenie (Identyfikator pożyczki) na (Ilość) dni

(b)     Kwota przekazu bankowego musi być równa wartości odpowiedniej opłaty określonej w tabeli poniżej.

5.4.              Koszty przedłużenia terminu, o którym mowa w § 5.3. przedstawiają się w następujący sposób:

(a)     12% kwoty pożyczki za przedłużenie na okres 7 dni,

(b)     16% kwoty pożyczki za przedłużenie na okres 15 dni,

(c)     32% kwoty pożyczki za przedłużenie na okres 30 dni.

Poniższa tabela podsumowuje opłaty z tytułu przedłużenia terminu.

umowa5.PNG

5.5.              W przypadku nie udzielania przedłużenia terminu, przesyłana kwota zostanie odjęta od kwoty spłaty.

Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

Komentarze

Oparte na technologii Zendesk