§ 10 Pozostałe postanowienia

10.1.              Pożyczkodawca ma prawo do cesji (przekazania) praw do wierzytelności na osoby trzecie. Pożyczkobiorca zostanie poinformowany o cesji umowy pożyczki na stronę trzecią, chyba że zobowiązanie wynikające z umowy pożyczki ma zostać wykonane wobec Pożyczkodawcy.

10.2.              Pożyczkobiorca potwierdza niniejszym, że Pożyczkodawca ma prawo do kontaktowania się z Pożyczkobiorcą stosując następujące środki komunikacji:

(a)     wysyłając wiadomość tekstową (SMS) i/lub dzwoniąc na podany na Koncie użytkownika numer telefonu komórkowego operatora przypisany Pożyczkobiorcy;

(b)     wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail podany na Koncie użytkownika;

(c)     dzwoniąc na inne numery podane na Koncie użytkownika;

(d)     wysyłając list zwykły lub polecony na adres faktyczny i/lub zadeklarowany przez Pożyczkobiorcę, który został podany na Koncie użytkownika.

Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

Komentarze

Oparte na technologii Zendesk