§ 11 Definicje

 

11.1.        Pierwsza pożyczka – pierwsza kwota środków pieniężnych wypłacona przez Pożyczkodawcę dla Pożyczkobiorcy na warunkach określonych w Umowie Ramowej Pożyczki.

11.2.        Kolejne pożyczki – kwota środków pieniężnych wypłacona przez Pożyczkodawcę dla Pożyczkobiorcy po spłacie całkowitej kwoty pierwszej pożyczki.

11.3.        Biura informacji gospodarczej – Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. w Warszawie,  00-095  Plac Bankowy  2, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. we Wrocławiu, 51-214 Al. Armii Ludowej  21 oraz Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. w Warszawie, 02-679  ul. Zygmunta Modzelewskiego 77,

11.4.        Spłata – Obowiązek spłaty pożyczki w terminie określonym każdorazowo przy pierwszej i każdej kolejnej umowie pożyczki.

11.5.        Obsługa klienta – obsługa klienta dostępna pod numerem telefonu +48 71 881 10 77.

11.6.        Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

11.7.        Formularz informacyjny – arkusz informacyjny sporządzony zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715 z późn. zm.).

11.8.        Całkowita kwota pożyczki/spłaty – kwota pożyczki powiększona o odsetki, prowizje i opłaty, jaką Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić Pożyczkodawcy na warunkach określonych w Umowie.

11.9.        Rejestracja – rejestracja Pożyczkobiorcy na stronie internetowej Pożyczkodawcy www.kredito24.pl w celu założenia konta internetowego.

11.10.      Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy – rachunek bankowy, z którego Pożyczkobiorca przekazuje opłatę rejestracyjną w wysokości 0,01 zł lub 0,50 zł dla Pożyczkodawcy.

11.11.      Rachunek bankowy Pożyczkodawcy – rachunek bankowy, z którego Pożyczkodawca przekazuje kwotę pożyczki dla Pożyczkobiorcy.

11.12.      Rzeczywista Roczna stopa oprocentowania (RRSO) – łączny koszt Pożyczki poniesiony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa pożyczki w skali roku.

11.13.      Telefon komórkowy – numer telefonu komórkowego podany podczas rejestracji Pożyczkobiorcy.

11.14.      Umowa Pożyczki – każda pożyczka udzielona na podstawie Umowy Ramowej Pożyczki.

11.15.      Ustawa o kredycie konsumenckim – Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715 z późn. zm.).

Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

Komentarze

Oparte na technologii Zendesk