§ 1 Postanowienia ogólne

1.1.             Na podstawie niniejszej Umowy Ramowej Pożyczki, Pożyczkodawca, będzie udzielał Pożyczkobiorcy pożyczek gotówkowych ("Pożyczki") w sposób i na warunkach określonych poniżej.

1.2.             Pożyczki nie mają określonego przeznaczenia.

1.3.             Niniejsza Umowa stanowi Umowę Ramową Pożyczki, zawartą z zastosowaniem środka porozumiewania się na odległość, na podstawie której Pożyczkodawca będzie udzielał Pożyczkobiorcy kolejnych pożyczek, na wniosek Pożyczkobiorcy. Warunki kolejnych umów pożyczek będą potwierdzane Pożyczkobiorcy na piśmie lub przesyłane mu drogą elektroniczną.

1.4.             Umowa ramowa jest umową pożyczki na czas nieokreślony.

Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

Komentarze

Oparte na technologii Zendesk