3. Zbieranie danych podczas rejestracji

Aby ubiegać się o pożyczkę trzeba zarejestrować się na Kredito24. Podczas rejestracji prosimy o udostępnienie nam następujących danych:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • numer dowodu tożsamości,
 • osobisty numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • adres zameldowania,
 • adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zameldowania),
 • e-mail,
 • numer telefonu, wysokość i źródła wszystkich dochodów,
 • okres zatrudnienia,
 • miejsce pracy i zawód,
 • całkowita miesięczna stawka ratalna innych kredytów/pożyczek spłącanych przez kredytobiorcę,
 • adres i dane kontaktowe pracodawcy,
 • numer konta bankowego kredytobiorcy (IBAN),
 • wskazanie osoby do kontaktu, z którą Kredito24 może się skontaktować jeśli nie jest w stanie dotrzeć do Kredytobiorcy.
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

Komentarze

Oparte na technologii Zendesk