Czy Kredito24 sprawdza Bazy Informacji Gospodarczej?

Kredito24 jako firma świadcząca usługi finansowe jest prawnie zobowiązana do sprawdzania Baz Informacji Gospodarczej. Naszych Klientów sprawdzamy w Krajowym Rejestrze Długów (KRD), BIG Infomonitor oraz ERIF, o czym Klient jest informowany podczas składania wniosku o pożyczkę oraz w Formularzu Informacyjnym do Umowy Pożyczki.

Dane pobrane z Biur Informacji Gospodarczej są jednym z kilkunastu elementów, które Kredito24 bierze pod uwagę w procesie podejmowania decyzji pożyczkowej i obecność Klienta w którejkolwiek z nich nie dyskwalifikuje go jako naszego przyszłego Klienta.

Jeżeli Kredito24 zdecyduje się przyznać pożyczkę osobie widniejącej w jednej z powyżej wymienionych baz, pracownicy Centrum Obsługi Klienta poproszą o zaświadczenie o zarobkach, aby sprawdzić czy osoba jest teraz wypłacalna.

Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

Komentarze

Oparte na technologii Zendesk